Våra bidrag till din verksamhet

För att bedriva en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet räcker det inte med en bra affärsidé. Verksamheten måste också visa på följsamhet till omgivningens krav i form av exempelvis lagar, olika typer av koder, branschregler, enskilda kontrakt & krav och förväntningar från ägare och allmänhet.

Utgångspunkten, oavsett typ av insats, är en därför en förståelse för kundens affär & verksamhet, dess förutsättningar och relaterade risker. Även om insatsen är nischad inom ett specifikt område, är vi angelägna om en leverans som bygger på kunskaper och erfarenheter från många andra områden.

Exempel på områden

Exempel på uppdrag

GDPR/EU:s dataskyddsreform

Projektledare för Chalmers tekniska högskolas anpassning till den nya lagstiftningen som började gälla 25 maj 2018.

Information Security Awareness

Projektledare på uppdrag av ett globalt industriföretag med uppgiften att utveckla och införa ett globalt utbildningsprogram inom informationssäkerhet. Målgruppen är ca 24.000 användare. I leveransen ingick simulerade phishingattacker och en obligatorisk webutbildning i flera steg. I projektet påverkade bland personuppgiftslagens och EU Data Protection Directive 95/46/EC krav såväl utvärderingar som införande.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering, eller Business Continuity Management, BCP eller BCM. Ett område med många namn. Uppdragsgivaren har huvudkontor i Sverige, med en verksamhet i drygt 50 länder och ca 345.000 medarbetare. Uppdraget är initierat av moderbolagets ledning med uppgiften att stärka verksamhetens beredskap för att hantera allvarliga störningar genom att utveckla alternativa verksamhetsprocesser för kritiska områden (Business Continuity). I uppgiften ingår att utveckla metoder, mallar och verktyg, bedriva förändringsledning genom bland annat workshops med lokala bolags ledningsgrupper i utvalda länder.

Vad säger våra kunder

"I rollen som Pelle haft har det varit viktigt att ta egna initiativ samt att driva utvecklingen framåt mot implementering. Pelles långa erfarenhet inom branschen samt hans klarsynthet har gjort att han klarat dessa uppgifter med bravur."
Uppdragsgivare
globalt industriföretag